CZ | EN | DE odkaz na video « návrat na rozcestí

Storno podmínky

 Zrušení a změna rezervace

 1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:

  • Rezervaci může nájemce zrušit v ideálním případě e-mailem petr@putzer.cz popř. telefonicky: +420 602129817. Při zrušení rezervace nebo její části je nájemce povinen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.
  • Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:
  Dny Storno poplatek
  15 a více dní před dnem zapůjčení  0% storno poplatek, rezervační poplatek vrácen v plné výši
  14 až 7 dní před dnem zapůjčení 25% storno z ceny půjčovného
  6 dní a méně 50% storno z ceny půjčovného (nevracíme nic)
  • Cenou půjčovného za vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení,poplatků a doprav dle ceníku.

   

 2. Změna rezervace ze strany zákazníka:

  • Rezervaci může nájemce po dohodě s půjčovnou změnit, a to e-mailem popř. telefonicky. Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou) dle tabulky čl. II., bod 1.
 3. Zrušení a změna rezervace ze strany Půjčovny lodí Rafting Vltava

  • Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil rezervační poplatek
  • V případě nesplavnosti vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak nízkého vodního stavu) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že plavbu nelze realizovat, bude smlouva po dohodě obou stran buď zrušena nebo přesunuta na jiný termín konání. Pokud půjčovna nenalezne schodu s klientem ve změně termínu, bude zaplacený rezervační poplatek vrácen.
  • Po zkrácení doby plutí nemá zákazník nárok na vrácení peněz. Půjčovné vracíme pouze z vážných důvodů na základě elektonické žádosti s odůvodněním předčasného ukončení plavby. Déšť a nepříznivé počasí (chladno) není důvod ke zrušení vodácké akce.